Heartbeat Corvette Club

Algemene Ledenvergadering (online)

Datum
Tijd
tot
Locatie

Online via Microsoft Teams
-
-

Navigatie: Google Maps  | Waze

Helaas is het, gezien de Corona-maatregelen, niet mogelijk om de ALV "in person" te houden. Daarom zal de ALV online plaatsvinden via Microsoft Teams.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Helaas is het door de Corona-maatregelen noodzakelijk om de jaarlijkse ALV online te houden. Dit is jullie kans om mee te praten over onze club, het gevoerde beleid, de financiën, de toekomstplannen en wat verder ter tafel komt. Daarnaast wordt er over belangrijke besluiten gestemd, zo staat er een statutenwijziging op de rol. De Heartbeat Corvette Club is uiteindelijk van en voor de leden. Het bestuur doet zijn best om de taken uit te voeren die ervoor zorgen dat onze club groeit en bloeit en wij horen dan ook graag wat jullie er zoal van vinden. Natuurlijk zien we als bestuur ook graag suggesties en ideeën voor de toekomst tegemoet. Heb je onderwerpen voor de agenda, meldt deze aan: ln.ettevroctaebtraeh@siraterces.

Aanmelden

Voor deelname aan de ALV is aanmelden noodzakelijk. Meld je aan door een e-mail te sturen met daarin je naam en lidmaatschapsnummer naar:

– Het is vanzelfsprekend dat alleen HCC leden kunnen deelnemen.
– Om op tijd de MS Teams uitnodiging en de diverse stukken toe te sturen kunnen alleen leden die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen aan de ALV.
– Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV.

Voor de agenda van de ALV verwijzen wij je naar het Heartbeat Corvette Clubmagazine, editie maart 2021. De agenda vind je op pagina 47. . Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging zal tenminste 5 dagen voor de ALV hier op de website van de HCC gepubliceerd worden: www.heartbeatcorvette.nl/statuten

Nadere informatie en inloginstructies zullen worden toegestuurd aan die leden die zich aangemeld hebben voor de ALV.

Moment

Zondag 25 april 2021, aanvang 10:30 uur, sluiting 12:30 uur.

Locatie

Online via MS Teams

Aanvullende informatie

Tijdens de ALV zal een stemming plaatsvinden over de statutenwijziging. Deze kan alleen aangenomen worden als tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen voor is, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt op 9 mei 2021, om 10.30 uur een tweede Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Deze tweede vergadering zal dan virtueel plaatsvinden. Aanmelden kan volgens bovengenoemde procedure.

Wij zien je aanmelding graag tegemoet !

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Dutch Corvette Supplies Parts SpecialistArtonAutoschade W. vd Waal