Heartbeat Corvette Club

Extra Algemene Ledenvergadering

Datum
Tijd
tot
Locatie

Online via Microsoft Teams
-
-

Navigatie: Google Maps  | Waze

Helaas is het, gezien de Corona-maatregelen, niet mogelijk om de ALV "in person" te houden. Daarom zal de ALV online plaatsvinden via Microsoft Teams.

Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering 2021

Helaas is het door de Corona-maatregelen noodzakelijk om deze extra ALV online te houden.

Tijdens deze extra ALV zal gestemd gaan worden over het voorstel voor de nieuwe statuten. Tevens zal terug gekomen worden op het agendapunt "clubbus, clubstand en clubshop/merchandise".

Aanmelden

Voor deelname aan de extra ALV is aanmelden noodzakelijk. Meld je aan door een e-mail te sturen met daarin je naam en lidmaatschapsnummer naar:

– Het is vanzelfsprekend dat alleen HCC leden kunnen deelnemen.
– Om op tijd de MS Teams uitnodiging en de diverse stukken toe te sturen kunnen alleen leden die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen aan de ALV.
– Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV.

Een afschrift van het aangepast voorstel tot statutenwijziging zal tenminste 5 dagen voor de ALV op de website van de HCC gepubliceerd worden via de link welke in de uitnodigingsbrief en digitale nieuwsbrief is vermeld.

Nadere informatie en inloginstructies zullen worden toegestuurd aan die leden die zich aangemeld hebben voor de ALV.

Moment

Zondag 9 mei 2021, aanvang 10:30 uur, sluiting 12:30 uur.

Locatie

Online via MS Teams

Wij zien je aanmelding graag tegemoet !

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Arton