Heartbeat Corvette Club

Algemene Ledenvergadering

Datum
Tijd
tot
Locatie


Duetlaan 1-3
3438 TA    Nieuwegein

Navigatie: Google Maps  | Waze

Hierbij nodig ik namens het bestuur van de Heartbeat Corvette Club alle leden van harte uit om aan te schuiven bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) die wordt gehouden op zondag 20 maart 2016. We beginnen om 14.00 uur.

De notulen en de agenda voor deze vergadering vinden jullie als bijlage in het clubblad van maart. De financiele stukken zullen verkrijgbaar zijn tijdens de ALV.

Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals een oproep te doen voor nieuwe bestursleden. Mocht je interesse hebben kun je je melden bij onze voorzitter, Alex de Heer.

Wij hopen van harte u bij de ALV te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Nel Wesselingh.

PS Neem je clubpas mee!

Dutch Corvette Supplies Parts SpecialistArtonAutoschade W. vd Waal