Heartbeat Corvette Club

Algemene Ledenvergadering (online)

Datum
Tijd
tot
Locatie

Online via Microsoft Teams
-
-

Navigatie: Google Maps  | Waze

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Ook deze keer zal de ALV digitaal gehouden worden om ervoor te zorgen dat deze, ondanks welke corona maatregel ook, altijd doorgang kan vinden, het houden van deze vergadering is namelijk een verplichting voor onze vereniging. Door Corona hebben we het afgelopen jaar al ervaring opgedaan met een digitale versie en deze is toen naar tevredenheid verlopen.

Praat mee over de club 

Door de ALV digitaal te houden door middel van Teams denken we juist de drempel om deze bij te wonen te verlagen. Weliswaar zou een fysieke versie centraal in het land gehouden kunnen worden, voor velen blijft het toch een aardig stukje rijden. En ook wij realiseren ons dat de animo voor een lange rit naar een meeting met leuke activiteiten vele malen groter is dan die voor een vergadering, ondanks dat het een hele belangrijke vergadering is. Dit is namelijk dé gelegenheid om mee te praten over het reilen en zeilen van onze club.

Natuurlijk zien we als bestuur ook graag suggesties en ideeën voor de toekomst tegemoet. Heb je onderwerpen voor de agenda, meld deze aan: ln.ettevroctaebtraeh@siraterces.

Aanmelden

Voor deelname aan de ALV is aanmelden noodzakelijk. Meld je aan door een e-mail te sturen met daarin je naam en lidmaatschapsnummer naar:

– Het is vanzelfsprekend dat alleen HCC leden kunnen deelnemen.
– Om op tijd de MS Teams uitnodiging en de diverse stukken toe te sturen kunnen alleen leden die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen aan de ALV.
– Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV.

Voor de agenda van de ALV verwijzen wij je naar het Heartbeat Corvette Clubmagazine, editie maart 2022.
Nadere informatie en inloginstructies zullen worden toegestuurd aan die leden die zich aangemeld hebben voor de ALV.

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 oktober.

Als je je hebt aangemeld krijg je uiterlijk zaterdag 22 oktober alle benodigde informatie via e-mail van onze secretaris.

Moment

Zondag 23 oktober 2022, aanvang 10:30 uur, sluiting 12:30 uur.

Locatie

Online via MS Teams

Wij zien je aanmelding graag tegemoet !

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Arton