Heartbeat Corvette Club

Algemene Ledenvergadering (online) Geannuleerd

Datum
Tijd
tot
Locatie

Online via Microsoft Teams
-
-

Navigatie: Google Maps  | Waze

ALV uitgesteld

Door omstandigheden hebben we als bestuur helaas moeten beslissen om de ALV uit te stellen naar een latere datum. We houden jullie op de hoogte en zodra we een nieuwe datum hebben geprikt zullen we deze aan jullie bekend maken.

 


 

Aangezien tijdens het plannen van de ALV er nog veel Corona-maatregelen waren en het toen niet mogelijk leek te zijn om de ALV "in person" te houden zal daarom de ALV online plaatsvinden via Microsoft Teams.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Ook deze keer zal de ALV digitaal gehouden worden om ervoor te zorgen dat deze, ondanks welke corona maatregel ook, altijd doorgang kan vinden, het houden van deze vergadering is namelijk een verplichting voor onze vereniging. Door Corona hebben we het afgelopen jaar al ervaring opgedaan met een digitale versie en deze is toen naar tevredenheid verlopen.

Ieder lid moet er bij kunnen zijn 

We vinden het ook heel belangrijk dat ieder lid ten alle tijde aanwezig kan zijn bij deze vergadering en mocht de overheid nu besluiten om een 1G, 2G of 3G toegangsbeleid in te voeren, wat op het moment van schrijven in landen om ons heen al een feit is, dan betekent dat dat er een kans bestaat dat er leden zijn die niet naar binnen mogen, of zich voor deze vergadering moeten laten testen. Dat zou een te hoge drempel kunnen zijn, los van het feit dat ook het bestuur niet staat te trappelen om clubleden aan de deur te moeten controleren. 

Praat mee over de club 

Door de ALV digitaal te houden door middel van Teams denken we juist de drempel om deze bij te wonen te verlagen. Weliswaar zou een fysieke versie centraal in het land gehouden kunnen worden, voor velen blijft het toch een aardig stukje rijden. En ook wij realiseren ons dat de animo voor een lange rit naar een meeting met leuke activiteiten vele malen groter is dan die voor een vergadering, ondanks dat het een hele belangrijke vergadering is. Dit is namelijk dé gelegenheid om mee te praten over het reilen en zeilen van onze club.

Natuurlijk zien we als bestuur ook graag suggesties en ideeën voor de toekomst tegemoet. Heb je onderwerpen voor de agenda, meldt deze aan: ln.ettevroctaebtraeh@siraterces.

Aanmelden

Voor deelname aan de ALV is aanmelden noodzakelijk. Meld je aan door een e-mail te sturen met daarin je naam en lidmaatschapsnummer naar:

– Het is vanzelfsprekend dat alleen HCC leden kunnen deelnemen.
– Om op tijd de MS Teams uitnodiging en de diverse stukken toe te sturen kunnen alleen leden die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen aan de ALV.
– Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV.

Voor de agenda van de ALV verwijzen wij je naar het Heartbeat Corvette Clubmagazine, editie maart 2022.
Nadere informatie en inloginstructies zullen worden toegestuurd aan die leden die zich aangemeld hebben voor de ALV.

Moment

Zondag 27 maart 2022, aanvang 10:30 uur, sluiting 12:30 uur.

Locatie

Online via MS Teams

Wij zien je aanmelding graag tegemoet !

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur