Heartbeat Corvette Club

Extra Algemene Ledenvergadering (online)

Datum
Tijd
tot
Locatie

Online via Microsoft Teams
-
-

Navigatie: Google Maps  | Waze

Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering 2022

Tijdens de onlangs gehouden ALV bleef er nog een belangrijk agendapunt openstaan. De goedkeuring van de jaarrekening kon nog niet plaatsvinden. Afgelopen weekend heeft de kascommissie de controle uitgevoerd en afgerond. Nu kan deze aan de ALV ter goedkeuring worden aangeboden. Hierbij nodigen wij onze leden uit om aan deze extra ALV deel te nemen. Voor deelname aan de virtuele ALV is aanmelden noodzakelijk. 

Aanmelden

Voor deelname aan de Extra ALV is aanmelden noodzakelijk. Meld je aan door een e-mail te sturen met daarin je naam en lidmaatschapsnummer naar:

– Het is vanzelfsprekend dat alleen HCC leden kunnen deelnemen.
– Om op tijd de MS Teams uitnodiging en de diverse stukken toe te sturen kunnen alleen leden die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen aan de ALV.
– Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV.

Voor de agenda van de ALV verwijzen wij je naar het Heartbeat Corvette Clubmagazine, editie maart 2022.
Nadere informatie en inloginstructies zullen worden toegestuurd aan die leden die zich aangemeld hebben voor de ALV.

Aanmelden kan t/m vrijdag 25 november.

Als je je hebt aangemeld krijg je uiterlijk zaterdag 26 november alle benodigde informatie via e-mail van onze secretaris.

Moment

Zondag 27 november 2022, aanvang 10:30 uur, sluiting 12:30 uur.

Locatie

Online via MS Teams

Wij zien je aanmelding graag tegemoet !

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Arton