Heartbeat Corvette Club

Algemene Ledenvergadering

Datum
Tijd
tot
Locatie


Duetlaan 1-3
3438 TA    Nieuwegein

Navigatie: Google Maps  | Waze

Hierbij nodig ik namens het bestuur van de Heartbeat Corvette Club alle leden van harte uit om aan te schuiven bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) die wordt gehouden op zondag 2 april 2023. We beginnen om 14.00 uur.

De notulen en de agenda voor deze vergadering vinden jullie als bijlage in het clubblad van maart. De financiele stukken zullen verkrijgbaar zijn tijdens de ALV.

Wij hopen van harte u bij de ALV te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

PS Je krijgt je clubpas bij de ALV, op de openingsmeeting, of thuis gestuurd.